Còn vài bước nữa...


Cấu hình watchOS 7 beta đang được tải về.

Đảm bảo là bạn đang mở trang web này trong trình duyệt Safari và thiết bị ghép đôi với Apple Watch của bạn đang chạy iOS 13 hoặc iPadOS.

Sau đó hãy làm theo các hướng dẫn bên dưới:

Nhấn Cho phép từ thông báo hiện ra

Sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt cấu hình beta trong ứng dụng Cài đặt và khởi động lại thiết bị của bạn.

Đảm bảo Apple Watch của bạn phải đang được mở khóa trong quá trình cài đặt.

Sau khi thiết bị của bạn đã được khởi động lại, bạn có thể nhận bản cập nhật beta trong Ứng dụng Watch - Cài đặt chung - Cập nhật phần mềm.