Còn vài bước nữa...


File cài đặt macOS Catalina beta đang được tải về.

Sau khi quá trình tải về kết thúc, bạn hãy click hai lần vào tệp tin "macOSCatalinaDeveloperBeta.dmg".

Và cài đặt gói cập nhật PKG:

Làm theo các hướng dẫn trên màn hình và nhập mật khẩu của máy Mac để bắt đầu quá trình cài đặt.

Một bản cập nhật sẽ được tìm thấy trong System Options - Software Update.