Còn vài bước nữa...


Cấu hình của iOS/iPadOS 14 beta đang được tải về.

Đảm bảo là bạn đang mở trang web này trong trình duyệt Safari.

Sau đó hãy làm theo các hướng dẫn bên dưới:

Nhấn Cho phép từ thông báo hiện ra

Sau đó mở ứng dụng Cài đặt, chọn Đã tải về hồ sơ.

Sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt cấu hình beta trong ứng dụng Cài đặt và khởi động lại thiết bị của bạn.

Sau khi thiết bị của bạn đã được khởi động lại, bạn có thể nhận bản cập nhật beta trong Cài đặt - Cài đặt chung - Cập nhật phần mềm.

Xem cách chuyển từ iOS beta sang bản iOS chính thức ↗